DIỆN TÍCH 350 m² – 800 tr

DỰ ÁN THỰC TẾ

Dự Án Phòng Gym Đã Set Up Ở Hội An ( Đà Nẵng)

Set Up Dự Án Phòng Gym Tại Xã Vĩnh Thái- Nha Trang

Set Up Dự Án Phòng Gym Tại Xã Vĩnh Thái- Nha Trang

Set Up Phòng Gym
Tại Bình Dương

Setup Dự Án Phòng Gym
Nam Định

Setup Dự Án Phòng Gym Nam Định

CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP

50%
40%
30%
50%
40%
30%
50%
40%
30%
50%
40%
30%
50%
40%
30%
50%
40%
30%

DỊCH VỤ ĐƯỢC HƯỞNG