Dòng M-06

Hiển thị 1–15 của 23 kết quả

Máy đẩy ngực M-06 – 001

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy ép ngực hẹp M-06-002

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy đẩy vai M-06 – 003

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai
26,000,000

Máy xô chèo M-06 – 004

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy tập tay trước M-06 – 006

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
26,000,000

Máy tập tay sau M-06 – 007

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy hít xà trợ lực M-06 – 008

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
26,000,000

Máy tập lưng dưới M-06 – 009

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 262,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ lưng
26,000,000

Máy tập bụng M-06 – 010

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy xoay eo MBH M-06 – 011

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập eo
26,000,000

Máy xô càng/xô cao MBH M-06 – 012

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy xô thấp MBH M-06 – 012A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy ngồi móc đùi sau MBH M-06 – 013

Kích thước máy (mm): 1440 × 1350 × 1630

Trọng lượng tịnh (kg): 245

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy nằm móc đùi sau MBH M-06 – 013A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

Máy ngồi đá đùi trước MBH M-06 – 014

Kích thước máy (mm): 1340 × 1150 × 1630

Trọng lượng tịnh (kg): 261 kg

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
26,000,000

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy gia đình

Dòng cardio

Dòng sức mạnh

Nhóm ghế

Dòng H(39)

Dòng XH(33)

Khác / Phụ kiện

MÁY TẬP THEO NHÓM CƠ