máy tập lưng

máy tập lưng

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Máy tập lưng dưới M-06 – 009

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 262,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ lưng
26,000,000

Máy tập lưng T8-009

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng
35,500,000

Máy đá đùi trước MDMT-014

Kích thước: 155X90X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng dưới
45,700,000

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy gia đình

Dòng cardio

Dòng sức mạnh

Nhóm ghế

Dòng H(39)

Dòng XH(33)

Khác / Phụ kiện

MÁY TẬP THEO NHÓM CƠ