Dòng XMTM

Hiển thị 1–15 của 23 kết quả

Máy đẩy ngực XMTM-01 New 2020

Kích thước tổng thể (mm): 1440 × 1450 × 1700

Trọng lượng tịnh (kg): 283,5

59,000,000

Máy ép ngực hẹp XMTM-02 New 2020

Kích thước tổng thể (mm): 1540 × 1490 × 1980

Trọng lượng tịnh (kg): 255

59,000,000

Máy ép ngực/ vai sau ( butterfly ) XMTM-02A New 2020

Kích thước tổng thể (mm): 1440 × 1490 × 1980

Trọng lượng tịnh (kg): 255

59,000,000

Máy đẩy vai XMTM-03 New 2020

Kích thước tổng thể (mm): 1540 × 1490 × 1980

Trọng lượng tịnh (kg): 255

59,000,000

Máy đẩy vai XMTM-03A New 2020

Kích thước tổng thể (mm): 1540 × 1490 × 1980

Trọng lượng tịnh (kg): 255 kg

59,000,000

Máy xô chèo XMTM-04 New 2020

Kích thước máy (mm): 1600 × 1490 × 2120

Trọng lượng tịnh (kg): 288

59,000,000

Máy tập tay trước XMTM-06 New 2020

Kích thước máy (mm): 1210 × 1310 × 1630

Trọng lượng tịnh (kg): 260

59,000,000

Máy tập tay sau XMTM-07 New 2020

Kích thước máy (mm): 1360 × 1240 × 1620

Trọng lượng tịnh (kg): 239,5

59,000,000

Máy hít xà trợ lực XMTM-08 New 2020

Kích thước máy (mm): 1600 × 1290 × 2120

Trọng lượng tịnh (kg): 288

59,000,000

Máy tập lưng dươi XMTM-09 New 2020

Kích thước tổng thể (mm): 1450 × 1135 × 1690

Trọng lượng tịnh (kg): 248

59,000,000

Máy tập bụng XMTM-10 New 2020

Kích thước máy (mm): 1245 × 1435 × 1690

Trọng lượng tịnh (kg): 186

59,000,000

Máy xoay eo XMTM-11 New 2020

Kích thước máy (mm): 1495 × 1095 × 1935

Trọng lượng tịnh (kg): 221

 

59,000,000

Máy tập cơ bụng XMTM-10A New 2020

Kích thước máy (mm): 1495 × 1095 × 1935

Trọng lượng tịnh (kg): 221

59,000,000

Máy xô càng/xô cao XMTM-12 New 2020

Kích thước máy (mm): 1490 × 1665 × 2110

Trọng lượng tịnh (kg): 297

59,000,000

Máy xô thấp XMTM-12A New 2020

Kích thước máy (mm): 1340 × 1610 × 1690

Trọng lượng tịnh (kg): 268

59,000,000

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy gia đình

Dòng cardio

Dòng sức mạnh

Nhóm ghế

Dòng H(39)

Dòng XH(33)

Khác / Phụ kiện

MÁY TẬP THEO NHÓM CƠ