Dòng MT8

Hiển thị 1–15 của 22 kết quả

Máy ép ngực T8-002

45,500,000
Áp dụng cho Gift Voucher

Máy kéo xô T8-004

45,500,000
Áp dụng cho Gift Voucher

MÓC ĐÙI SAU T8-013A

45,500,000
Áp dụng cho Gift Voucher

Máy đẩy ngực T8-001

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm ngực
45,500,000

Máy ép ngực T8-002

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm ngực
45,500,000

Máy ép ngực / vai sau T8-002A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm ngực, vai
45,500,000

Máy tập vai T8-003

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 250,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai
45,500,000

Máy kéo xô T8-004

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng dưới
45,500,000

Máy tập tay trước T8-006

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng dưới
45,500,000

Máy tập tay sau T8-007

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,500,000

Hít xà trợ lực T8-008

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực
45,500,000

Máy tập lưng T8-009

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng
45,500,000

Máy tập bụng T8-010

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ bụng
45,500,000

Máy tập xoay eo T8-011

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm eo
45,500,000

Máy kéo xô cao T8-012

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,500,000

Máy tập kéo xô thấp T8-012A

Kích thước: 165X95X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,500,000

MÓC ĐÙI SAU T8-013A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân
45,500,000

Máy đá đùi trước T8-014

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,500,000

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy gia đình

Dòng cardio

Dòng sức mạnh

Nhóm ghế

Dòng H(39)

Dòng XH(33)

Khác / Phụ kiện

MÁY TẬP THEO NHÓM CƠ