Dòng MDMT

Hiển thị 1–15 của 19 kết quả

Máy đẩy ngực MDMT-001

Kích thước: 155X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm ngực
45,700,000

Máy ép ngực T9-002

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực
45,700,000

Máy ép ngực / vai sau MDMT-002A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm ngực, vai
45,700,000

Máy tập vai MDMT-003

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai
45,700,000

Máy kéo xô MDMT-004

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,700,000

Máy tập tay trước MDMT-006

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng dưới
45,700,000

Máy tập tay sau T9-007

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,700,000

Hít xà trợ lực MDMT-008

Kích thước: 165X110X145 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm ngực
 
45,700,000

Máy tập bụng T9-010

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm bụng
45,700,000

Máy tập xoay eo MDMT-011

Kích thước: 165X95X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm eo
45,700,000

Máy kéo xô cao T9-012

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,700,000

Máy tập kéo xô thấp MDMT-012A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
45,700,000

MÓC ĐÙI SAU MDMT-013A

Kích thước: 160X95X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
45,700,000

Máy đá đùi trước MDMT-014

Kích thước: 155X90X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm lưng dưới
45,700,000