Dòng XLY

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy đẩy vai XLY03-A

Kích thước: 175X165X65 cm
Tổng trọng lượng: 275,0 KG
Tính năng: Chuyên tập vai
53,000,000

Máy tập xô 2 chức năng XLY12-A

Kích thước: 155X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 261,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai, lưng
53,000,000

Máy tập tay trước sau XLY0607-A

Kích thước: 175X165X65 cm
Tổng trọng lượng: 275,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
53,000,000

Máy tập lưng XLY0910-A

Kích thước: 165X175X55 cm
Tổng trọng lượng: 255,0 KG
Tính năng: Chuyên tập lưng
53,000,000

Máy đá đùi móc đùi XLY1314-A

Kích thước: 165X170X65 cm
Tổng trọng lượng: 251,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân
53,000,000

Máy đùi trong đùi ngoài XLY1819-A

Kích thước: 165X140X55 cm
Tổng trọng lượng: 251,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân
53,000,000

MÁY TẬP VAI ĐA NĂNG 003

Kích thước: 175X165X65 cm
Tổng trọng lượng: 275,0 KG
Tính năng: Chuyên tập vai

45,000,000