máy móc đùi

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy gia đình

Dòng cardio

Dòng sức mạnh

Nhóm ghế

Dòng H(39)

Dòng XH(33)

Khác / Phụ kiện

MÁY TẬP THEO NHÓM CƠ

máy móc đùi

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Máy đá đùi móc đùi XLY1314-A

Kích thước: 165X170X65 cm
Tổng trọng lượng: 251,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân
53,000,000

Máy nằm móc đùi sau FITNESS M8-013A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
34,000,000

MÓC ĐÙI SAU MDMT-013A

Kích thước: 160X95X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
45,700,000