Dòng M8

Hiển thị 1–15 của 22 kết quả

Máy đá đùi trước FITNESS M8F-014

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
19,500,000

Máy đạp đùi FITNESS M8F-015

Kích thước: 165X150X55 cm
Tổng trọng lượng: 275,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
19,500,000

Máy đạp mông KickBack FITNESS M8F-016A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
19,500,000

Máy đẩy ngực FITNESS M8-001

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực
19,500,000

Máy đẩy vai FITNESS M8-003

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai
19,500,000

Máy đùi ngoài FITNESS M8-019

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
19,500,000

Máy đùi trong FITNESS M8F-018

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
19,500,000

Máy ép ngực hẹp FITNESS M8-002

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực
19,500,000

Máy ép ngực/vai sau FITNESS M8-002A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
19,500,000

Máy hít xà trợ lực FITNESS M8-008

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
19,500,000

Máy mông đùi đa chức năng FITNESS M8-016

Kích thước: 155X95X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ mông, đùi
19,500,000

Máy nằm móc đùi sau FITNESS M8-013A

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi
19,500,000

Máy ngồi móc đùi sau FITNESS M8-013

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
19,500,000

Máy nhón bắp chuối FITNESS M8-017

Kích thước: 155X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân
 
19,500,000

Máy tập bụng FITNESS M8-010

Kích thước: 165X110X55 cm
Tổng trọng lượng: 265,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
 
19,500,000