Dòng MZM

Hiển thị 1–15 của 23 kết quả

Máy tập bụng MZM-010

Kích thước: 1450X1260X410 cm
Tổng trọng lượng: 237,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ bụng

39,500,000

Máy xô càng/xô cao MZM-012

Kích thước: 188X155X540 cm
Tổng trọng lượng: 188,0 KG

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ xô vai

39,500,000

Máy đẩy ngực MZM-001

Kích thước gói đơn: 150X130X45 cm
Tổng trọng lượng: 180,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực

 

39,500,000

Máy ép ngực/ vai sau ( butterfly ) MZM-002A

Kích thước: 50X50X50 cm
Tổng trọng lượng: 200,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực, vai

39,500,000

Máy ép ngực hẹp MZM-002

Kích thước: 1560*1240*1635 mm

Trọng lượng: 222 kg

39,500,000

Máy đẩy vai MZM-003

Kích thước: 180X140X30 cm
Tổng trọng lượng: 233,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai, ngực

 

39,500,000

Máy ngồi đá đùi trước MZM-014

Kích thước:  1180 mm × 1870 mm × 1635 mm

Trọng lượng: 242kg

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi

39,500,000

Máy đùi trong MZM-018

Kích thước: 150X120X55 cm
Tổng trọng lượng: 261,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ đùi

39,500,000

MÁY XOAY EO MZM-011

Kích thước: 1520mm × 1260mm × 1635mm

Trọng lượng ngăn xếp: 60kg / 80kg / 100kg / 120kg / 130kg

Trọng lượng: 185kg

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ bụng

39,500,000

Máy xô chèo MZM-004

Kích thước đơn vị: 1055mm × 1560mm × 1635mm

Đơn vị trọng lượng: 231kg

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ xô vai

39,500,000

Máy tập tay trước MZM-006

Kích thước : 1140X1135X400 mm
Tổng trọng lượng: 260,4 KG
Tính năng: Chuyên tập tay
39,500,000

Máy tập tay sau MZM-007

Kích thước: 160X135X40 cm
Trọng lượng: 280.0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ tay
39,500,000

Máy hít xà trợ lực MZM-008

Kích thước: 50X50X30 cm
Tổng trọng lượng duy: 200,0 KG

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai, lưng, đùi

39,500,000

Máy tập lưng dưới MZM-009

Kích thước: 50X60X60 cm
Tổng trọng lượng: 200,0 KG
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ lưng

39,500,000

Máy xô thấp MZM-012A

Kích thước máy (mm): 1870 × 1250 × 1630

Trọng lượng tịnh (kg): 237

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ xô vai

39,500,000