Setup phòng gym

MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ ( VNĐ ) SL THÀNH TIỀN (VNĐ)
MÁY CHẠY BỘ MBH- S9800A Khối lượng (thân và đầu máy): 198kg
Khối lượng (đầu máy): 14kg
Khối lượng đóng gói (thân và đầu máy): 258kg
Khối lượng đóng gói (đầu máy): 25kg
Kích thước máy ( đã lắp đặt ): 2250mm×950mm×1580mm
Kích thước đóng gói ( thân và đầu máy ): 2310mm×990mm×550mm
Kích thước đóng gói ( đầu máy ):1310mm×1060mm×390mm
Đóng gói Cartons
35,750,000 0 0
MÁY CHẠY BỘ MBH – M9900 Khối lượng máy: 258kg
Khối lượng đóng gói:-
Kích thước máy ( đã lắp đặt ):2380mm×980mm×1700mm
Đóng gói: Cartons
43,400,000 0 0
XE ĐẠP MBH – M 5807 Khối lượng máy: 57kg
Khối lượng vận chuyển ( bao gồm đóng gói ): 63kg
Kích thước máy ( đã lắp đặt ): 1200mm×620mm×1240mm
Kích thước đóng gói:1160*mm×350mm×1020mm
Đóng gói: Cartons
7,500,000 0 0
XE ĐẠP MBH – M 5810 Khối lượng máy: 73kg
Khối lượng vận chuyển ( bao gồm đóng gói ): 80kg
Kích thước máy ( đã lắp đặt ): 1225mm*630mm*1170mm
Kích thước đóng gói:1150mm*430mm*970mm
Đóng gói: Cartons
10,050,000 0 0
TRƯỢT TUYẾT MBH – M 8809EL Khối lượng máy: 121kg
Khối lượng vận chuyển ( bao gồm đóng gói ): 175kg
Kích thước máy ( đã lắp đặt ): 2080mm*730mm*1645mm
Kích thước đóng gói: 2080mm*850mm*940mm
Đóng gói: Cartons
27,150,000 0 0
MÁY ĐẨY NGỰC MBH – MCF 001 Kích thước (mm) : 1580x1055x1635
Khối lượng (kg) :235
Khung sắt : 50*100*2.0T*R8
15,000,000 0 0
MÁY ÉP NGỰC MBH – MCF 002 Kích thước (mm) : 1560x1240x1635
Khối lượng (kg) :220
Khung sắt : 50*100*2.0T*R9
15,000,000 0 0
MÁY ÉP NGỰC/VAI BAY MBH – MCF 002A Kích thước (mm) : 1450x1590x1990
Khối lượng (kg) :225
Khung sắt : 50*100*2.0T*R10
16,700,000 0 0
MÁY ĐẨY VAI MBH – MCF 003 Kích thước (mm) : 1540x1590x1635
Khối lượng (kg) :215
Khung sắt : 50*100*2.0T*R11
15,600,000 0 0
MÁY XÔ ĐÔI MBH – MCF 004 Kích thước (mm) : 1055x1560x1635
Khối lượng (kg) :229
Khung sắt : 50*100*2.0T*R12
15,600,000 0 0
MÁY TAY TRƯỚC – MCF 006 Kích thước (mm) : 1200x1445x1635
Khối lượng (kg) :195
Khung sắt : 50*100*2.0T*R13
14,600,000 0 0
MÁY TAY SAU MBH – MCF 007 Kích thước (mm) : 1235x1575x1635
Khối lượng (kg) :229
Khung sắt : 50*100*2.0T*R14
15,900,000 0 0
MÁY HÍT XÀ TRỢ LỰC MBH – MCF 008 Kích thước (mm) : 1455x1280x2445
Khối lượng (kg) :288
Khung sắt : 50*100*2.0T*R15
18,000,000 0 0
MÁY LƯNG DƯỚI MBH- MCF 009 Kích thước (mm) : 1230x1205x1635
Khối lượng (kg) :214
Khung sắt : 50*100*2.0T*R16
14,500,000 0 0
MÁY TẬP BỤNG MBH – MCF 010 Kích thước (mm) : 1235x1190x1635
Khối lượng (kg) :199
Khung sắt : 50*100*2.0T*R17
14,500,000 0 0
MÁY XOAY EO MBH – MCF 011 Kích thước (mm) : 1520x1260x1635
Khối lượng (kg) :185
Khung sắt : 50*100*2.0T*R18
14,500,000 0 0
MÁY XÔ CAO MBH – MCF 012 Kích thước (mm) : 1470x1820x1980
Khối lượng (kg) :245
Khung sắt : 50*100*2.0T*R19
17,000,000 0 0
MÁY XÔ THẤP MBH – MCF 012A Kích thước (mm) : 1035x1890x1635
Khối lượng (kg) : 214
Khung sắt : 50*100*2.0T*R20
14,700,000 0 0
MÁY NGỒI MÓC ĐÙI SAU MBH – MCF 013 Kích thước (mm) : 1250x1800x1635
Khối lượng (kg) :241
Khung sắt : 50*100*2.0T*R21
17,400,000 0 0
MÁY NẰM MÓC ĐÙI SAU MBH – MCF 013A Kích thước (mm) : 1130x1690x1635
Khối lượng (kg) : 222
Khung sắt : 50*100*2.0T*R22
16,650,000 0 0
MÁY ĐÁ ĐÙI TRƯỚC MBH – MCF 014 Kích thước (mm) : 1250x1800x1635
Khối lượng (kg) : 241
Khung sắt : 50*100*2.0T*R23
16,000,000 0 0
MÁY ĐẠP ĐÙI MBH – MCF 015 Kích thước (mm) : 1060x1980x1635
Khối lượng (kg) : 255
Khung sắt : 50*100*2.0T*R24
18,450,000 0 0
MÁY MÔNG ĐÙI ĐA CHỨC NĂNG MBH – MCF 016 Kích thước (mm) : 1095x1140x1635
Khối lượng (kg) : 209
Khung sắt : 50*100*2.0T*R25
15,600,000 0 0
MÁY ĐẠP MÔNG MBH – MCF 016A Kích thước (mm) : 950x1260x1635
Khối lượng (kg) : 187
Khung sắt : 50*100*2.0T*R26
15,400,000 0 0
MÁY NHÓN BẮP CHUỐI MBH – MCF 017 Kích thước (mm) : 1085x1600x1635
Khối lượng (kg) : 199
Khung sắt : 50*100*2.0T*R27
16,300,000 0 0
MÁY ĐÙI TRONG MBH – MCF 018 Kích thước (mm) : 1830x1130x1635
Khối lượng (kg) : 211
Khung sắt : 50*100*2.0T*R28
16,000,000 0 0
MÁY ĐÙI NGOÀI MBH – MCF 019 Kích thước (mm) : 1790x1040x1635
Khối lượng (kg) : 211
Khung sắt : 50*100*2.0T*R29
16,000,000 0 0
ROBO HACK SQUAT MBH – XA 00 Kích thước (mm) :1200x1840x1200
Khối lượng (kg) :166
16,200,000 0 0
ROBO ĐẨY NGỰC MBH – XA 01 Kích thước (mm) :1810x1750x1400
Khối lượng (kg) :160
16,200,000 0 0
ROBO ĐẨY NGỰC TRÊN MBH – XA 02 Kích thước (mm) :1730x1290x1710
Khối lượng (kg) :158
16,200,000 0 0
ROBO ĐẨY VAI MBH – XA 03 Kích thước (mm) :1590x1270x1570
Khối lượng (kg) :144
16,200,000 0 0
ROBO XÔ THẤP MBH – XA 04 Kích thước (mm) :1390x1340x1700
Khối lượng (kg) :148
16,200,000 0 0
ROBO ĐẨY NGỰC XIÊN MBH – XA 05 Kích thước (mm) :1710x1470x1820
Khối lượng (kg) :168
16,200,000 0 0
ROBO XÔ CHÈO MBH – XA 06 Kích thước (mm) :1550x1420x1320
Khối lượng (kg) :135
16,200,000 0 0
ROBO XÔ CAO MBH – XA 07 Kích thước (mm) :1220x1910x1970
Khối lượng (kg) :158
16,200,000 0 0
ROBO ĐẠP MÔNG MBH – XA 08 Kích thước (mm) :1140x1530x1670
Khối lượng (kg) :134
16,200,000 0 0
ROBO ĐẠP ĐÙI MBH – XA 09 Kích thước (mm) :1920x2020x1700
Khối lượng (kg) :216
17,200,000 0 0
VAI ĐÔI MBH – H 005 Kích thước (mm) :3700x890x2250
Khối lượng (kg) :338
22,150,000 0 0
VAI ĐÔI CHỮ V MBH – H 005A Kích thước (mm) :3700x890x2250
Khối lượng (kg) :283
22,150,000 0 0
KHUNG GÁNH ĐÙI SMITH MBH – H 020 Kích thước (mm) :2400x1750x2500
Khối lượng (kg) :244
22,050,000 0 0
KHUNG GÁNH ĐÙI RỜI MBH – H 021 Kích thước (mm) :1572x1303x2170
Khối lượng (kg) :156
10,300.00 0 0
ĐẠP ĐÙI XIÊN MBH  – H 022 Kích thước (mm) :2110x1250x1480
Khối lượng (kg) :175
16,000,000 0 0
GHẾ NGỰC NGANG MBH – H 023 Kích thước (mm) :1680x1686x1205
Khối lượng (kg) :81
5,700,000 0 0
GHẾ NGỰC DƯỚI MBH – H 024 Kích thước (mm) :1960x1570x1200
Khối lượng (kg) :82.5
6,550,000 0 0
GHÊ NGỰC TRÊN MBH – H 025 Kích thước (mm) :1895x1580x1395
Khối lượng (kg) :103
6,850,000 0 0
GHẾ LIÊN SƯỜN MBH – H 026A Kích thước (mm) :1400x720x945
Khối lượng (kg) :39.5
3,500,000 0 0
GHẾ TẬP BỤNG MBH – H 034A Kích thước (mm) :1510x715x910
Khối lượng (kg) :44.5
4,950,000 0 0
HÍT XÀ / ĐÁ BỤNG MBH – H 027 Kích thước (mm) :1515x1165x2300
Khối lượng (kg) :80
5,500,000 0 0
NHÓN BẮP CHUỐI MBH – H 029 Kích thước (mm) :1455x610x940
Khối lượng (kg) :31.5
4,350,000 0 0
GHÉ KHỞI ĐỘNG ĐA NĂNG MBH – H 037A Kích thước (mm) :1280x592x566
Khối lượng (kg) :36
0 0
GHẾ  TAY TRƯỚC MBH – H 040A Kích thước (mm) :1176x820x947
Khối lượng (kg) :46
3,700,000 0 0
DÀN MÁNG TẠ TAY MBH – H 030 Kích thước (mm) :2255x880x880
Khối lượng (kg) :33.6
4,100,000 0 0
DÀN MÁNG TẠ ĐÒN MBH – H 040 Kích thước (mm) :1165x815x1420
Khối lượng (kg) :45
2,500,000 0 0
TẠ ĐÒN IRONBULL CAO SU PU NGUYÊN KHỐI
TAY CẦM KIM LOẠI KHÔNG GỈ
CHIỀU DÀI THANH ĐÒN 1m2
+ Bộ Zigzag : 10/15/20/25/30 kg
+Bộ thẳng : 10/15/20/25/30 kg
65,000 0 0
TẠ TAY IRONBULL CAO SU PU NGUYÊN KHỐI
TAY CẦM KIM LOẠI KHÔNG GỈ
+Bộ 2,5/5/7,5/…/27,5/30 kg
50,000 0 0
TẠ ĐĨA IRONBULL CHỮ TRẮNG CAO SU PU NGUYÊN KHỐI
LÕI PHI 50
………………Đĩa 2,5 kg
…………………Đĩa 5kg
………………..Đĩa 10kg
………………..Đĩa 20kg
42,000 0 0
ĐÒN 1m95 KIM LOẠI KHÔNG GỈ
TAY NẮM PHI 28 , LÕI TẠ PHI 50
1,800,000 0 0
ĐÒN 1m5 KIM LOẠI KHÔNG GỈ
TAY NẮM PHI 28 , LÕI TẠ PHI 50
1,350,000 0 0
ĐÒN 1m2 KIM LOẠI KHÔNG GỈ
TAY NẮM PHI 28 , LÕI TẠ PHI 50
850,000 0 0
ĐÒN ZIGZAG KIM LOẠI KHÔNG GỈ
TAY NẮM PHI 28 , LÕI TẠ PHI 50
850,000 0 0
ĐÒN CHỮ H KIM LOẠI KHÔNG GỈ
TAY NẮM PHI 28 , LÕI TẠ PHI 50
850,000 0 0
Mời bạn đánh giá bài viết !