Setup phòng Gym 500m2, 1 tỷ tại Quảng Ninh

Setup phòng Gym 500m2, 1 tỷ tại Quảng Ninh

Dự án Setup phòng Gym 500m2, 1 tỷ tại Quảng Ninh được hoàn thành bởi dịch vụ setup gym trọn gói MBHFIT từ a-z. Đây là một dự án có quy mô tương đối lớn, diện tích 500m2. Đánh giá

Read More
Setup phòng gym

Setup phòng Gym 250m2, 500 triệu tại Vĩnh Phúc

Dự án Setup phòng Gym 250m2, 500 triệu tại Vĩnh Phúc được hoàn thành bởi dịch vụ setup gym trọn gói MBHFIT từ a-z. Đây là một dự án có quy mô trung bình, diện tích 250m2. Đánh giá là

Read More
setup phòng gym

Setup phòng Gym 200m2, 476 triệu tại Phú Xuyên

Dự án Setup phòng Gym 200m2, 476 triệu tại Phú Xuyên, Hà Nội được hoàn thành bởi dịch vụ setup gym trọn gói MBHFIT từ a-z. Đây là một dự án có quy mô tầm trung, diện tích 200m2. Đánh

Read More