set up gym

Bạn có biết về các mô hình phòng gym ?

  Bạn là nhà đầu tư và muốn đâu tư cho mình một phòng tập hay bạn là một gymer và đã có sẵn trong đầu mình kiến thức và ý tưởng để sỡ hữu một phòng gym ưng ý

Read More

Những điều bạn cần biết khi mở phòng gym

  Bạn có đặt câu hỏi là tại sao có quá nhiều phòng gym đang mở ra ngày một nhiều không? Hầu hết các phòng gym lớn nhỏ được mở ra đều có lượng khách ổn định sau một thời

Read More